1.ang kagawarang ito ay pinamumunuan ng isang kalihim na katulong ng pangulo sa pagpapatupad ng pambansang programs at proyekto. 2.pinakamaliit na


1.ang kagawarang ito ay pinamumunuan ng isang kalihim na katulong ng pangulo sa pagpapatupad ng pambansang programs at proyekto.
2.pinakamaliit na political na yunit ng pamahalaan3.siya ang namumuno sa bayan o lungsod4.ang sabagay na ito ay pinamumunuan ng pangulo​


Leave a Reply

Your email address will not be published.