1.Ang telebisyon at internet ay parehong masama kapag nasobrahan. A. lantayB. pahambing na pasaholC. pahambing na patuladD. pasukdo2.Ubod ng galing sa


1.Ang telebisyon at internet ay parehong masama kapag nasobrahan.
A. lantayB. pahambing na pasaholC. pahambing na patuladD. pasukdo2.Ubod ng galing sa pagkanta si Arnel pineda. A. lantay B. pahambing na pasaholC. pahambing na patulad D. pasukdol 3. Mahirap ang tungkulin ng nangungulo sa isang bansa. A. lantay B. pahambing na pasahol C. pahambing na patulad D. pasukdol 4.Higit na mapadali ang gawain gamit ang makabagong teknolohiya ngayon kaysa noon. A. lantay B. pahambing na pasahol C. pahambing na patulad D. pasukdol 5.magkasing-tapang si rhea at nicole. A. lantayB. pahambing na pasahol C. pahambing na patulad D. pasukdol 6.Si Dennis ang pinakamatangkad sa kanilang magkakapatid. A. lantay B. pahambing na pasahol C. pahambing na patulad D. pasukdol​


Leave a Reply

Your email address will not be published.