1. Ano ang iyong napansin habang binibigkas ang tula nang walang anumang damdamin? 2. Maganda ba itong pakinggan? Ipaliwanag. ​


1. Ano ang iyong napansin habang binibigkas ang tula nang walang anumang damdamin?
2. Maganda ba itong pakinggan? Ipaliwanag. ​


Leave a Reply

Your email address will not be published.