1. Bakit natatangi ang lahing Pilipino? 2. Anu-ano ang mga kaugaliang ikinatangi natin sa iba pang mga lahi?


1. Bakit natatangi ang lahing Pilipino?
2. Anu-ano ang mga kaugaliang ikinatangi natin sa iba pang mga lahi?


Leave a Reply

Your email address will not be published.