english

1. Hindi ako naniniwalang malubha pa rin ang kalagayan ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Tacloban dahil wala na akong

1. Hindi ako naniniwalang malubha pa rin ang kalagayan ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Tacloban
dahil wala na akong naririnig na ganitong balita tungkol sa kanila.

Leave a Reply

Your email address will not be published.