1. Nabroj najveća poluostrva i zalive Angloamerike. 2 Navedi 4 reljefne cjeline Sjeverne Amerike- Angloamerike3. Gdje se nalazi i kako se


1. Nabroj najveća poluostrva i zalive Angloamerike.
2 Navedi 4 reljefne cjeline Sjeverne Amerike- Angloamerike3. Gdje se nalazi i kako se zove najviši vrh Sjeverne Amerike?4. Izdvoj tipove klime i poveži sa karakterističnom vegetacijom i životinjskim vrstama.5. Kojim slivovima pripadaju rijeke i navedi neke od njih. ​


Leave a Reply

Your email address will not be published.