10.Bapak Ibu sarta para kanca, ingkang kula hurmati, kula gadhah idhe, kangge nglatih wira usaha tumrap warga panti mriki inggih punika


10.Bapak Ibu sarta para kanca, ingkang kula hurmati, kula gadhah idhe, kangge nglatih
wira usaha tumrap warga panti mriki inggih punika mbikak usaha damel piscok (pisangcoklat).Dhasaripun ,,ing tlatah mriki kathah ngasilaken pisang,,reginipun mirah, proses sipun gampilIsi pidhato ing nduwur yaiku?​


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *