3. АМЕРИКА објасниш границе, географски положај и простирање Америке,навелеш географска открића Америке, те правце и посљедице насељалаа• разликујеш Англоамерику и Латинску


3. АМЕРИКА
објасниш границе, географски положај и простирање Америке,навелеш географска открића Америке, те правце и посљедице насељалаа• разликујеш Англоамерику и Латинску Америку;• образложиш значај Панамског канала;покажеш на карти и опишеш рељефне цјелине Сјеверне и Јужне Америкепокажеш климатско-вегетацијске зоне Сјеверне и Јужне Америке,анализиран број становника и структуре становништва;опишеш подјелу Америке према природним и друштвеним одликама.e​


Leave a Reply

Your email address will not be published.