3. Gawain 3 (pahina 6)V5.Basahin ang sanaysay at isa-isahin ang mga argumentong ginamit.Magsulat ng limang dahilan o patunay na dapat nating


3.
Gawain 3 (pahina 6)V5.Basahin ang sanaysay at isa-isahin ang mga argumentong ginamit.Magsulat ng limang dahilan o patunay na dapat nating mahalin ang kalikasan.13.4. 5.​


Leave a Reply

Your email address will not be published.