5. Bakit mahalagang magkasundo ang mga tao sa kabila ng pagkakaiba.iba sa maraming


Question:

5. Bakit mahalagang magkasundo ang mga tao sa kabila ng pagkakaiba.iba sa maraming bagay?​

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *