8 3. Израчунај количину угљеник(N)-оксидакоја се може добити реакцијом 2 molУгљеника с довољном количиномКисеоника.​


8
3. Израчунај количину угљеник(N)-оксидакоја се може добити реакцијом 2 molУгљеника с довољном количиномКисеоника.​


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *