Uncategorized

8 3. Израчунај количину угљеник(N)-оксидакоја се може добити реакцијом 2 molУгљеника с довољном количиномКисеоника.​

8
3. Израчунај количину угљеник(N)-оксидакоја се може добити реакцијом 2 molУгљеника с довољном количиномКисеоника.​

Leave a Reply

Your email address will not be published.