9. Ustal symbole pierwiastków chemicznych ukrytych pod oznaczeniami X i Z, które tworzą związek chemiczny o wzorze sumarycznym X2Z5. O


9. Ustal symbole pierwiastków chemicznych ukrytych pod oznaczeniami X i Z, które tworzą związek chemiczny o wzorze sumarycznym X2Z5. O pierwiastkach X i Z wiadomo, że: 2 p. • pierwiastek chemiczny Z leży w 2. Okresie układu okresowego, a do uzyskania oktetu elektronowego brakuje mu 2 elektronów walencyjnych, • zawartość procentowa pierwiastka X w związku chemicznym X2Z5 wynosi 26%, • atomy pierwiastków chemicznych X i Z są połączone ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi. daje naj


Leave a Reply

Your email address will not be published.