Ano ang iyong masasabi sa pahayag na “Mas mabuti pa ang mamatay kung walang kalayaan”.


Ano ang iyong masasabi sa pahayag na “Mas mabuti pa ang mamatay kung walang kalayaan”.


Leave a Reply

Your email address will not be published.