Ano ang iyong pananaw sa KABUHAYAN? Gamitin ang mga to( Ayon sa, Sa palagay ko, Sa ganang akin, Sa kabilang


Ano ang iyong pananaw sa KABUHAYAN? Gamitin ang mga to( Ayon sa, Sa palagay ko, Sa ganang akin, Sa kabilang banda, Sa kabilang dako, Batay sa, Sang-ayon sa) sa iyong gagawing pananaw​


Leave a Reply

Your email address will not be published.