Công ty A là một tập đoàn lớn, có trụ sở chính tại Mỹ và hiện là một trong nhữngCông ty A là một tập đoàn lớn, có trụ sở chính tại Mỹ và hiện là một trong những công ty hóa mỹ phẩm lớn nhất thế giới. Công ty gia nhập thị trường mới thông qua hình thức liên doanh hoặc mua lại công ty khác ở nước ngoài, không áp nhu cầu phải chuyển tiền về nước mẹ, không thực hiện thay thế đội ngũ lãnh đạo nước ngoài bằng nhân sự của trụ sở chính. Ví dụ giám đốc công ty nước hoa ở Italy được toàn quyền quyết định về cỡ chai, tinh chất dầu, hay thông điệp quảng cáo cho sản phẩm. Nhờ đó công ty rất thành công trong đáp ứng nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng địa phương. Tuy nhiên, một vài xung đột giữa công ty con và trụ sở chính gần đây đã khiến giám đốc cấp cao thú nhận rằng chiến lược này dẫn đến việc phát triển thị trường không nhất quán và lãng phí do lắp lẫn. Hãy đề xuất cơ cấu tổ chức thích hợp cho Công ty A, giải thích vì sao
Leave a Reply

Your email address will not be published.