DAKILA ANG DIYOS SA GITNA NG MGA NILIKHA Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila! Malinaw na nagsasaad kung


DAKILA ANG DIYOS SA GITNA NG MGA NILIKHA Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang,Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi’t araw,Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagayAt wala ring naririnig na kahit anong ingay:Gayon pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinigAng balita’y umaabot sa duluhan ng daigdigItong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitanMula roon, kung umaga’y lumalabas itong arawKatulad ng naglalakad na lalaking ikakasal,Parang isang manlalaro na handing makipaglabanSa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, init nito’ynadarama ng lahat ng daigdiganPagkatapos mong mabasa, ipikit ng iyong mga mata ng sandal ( masmakakatulong kung ito ay may saliw na banayad o instrumental music).Tanong:1. Anu-ano ang mga naisip o nailarawan mo sa iyong pananahimik nanagpapadama ng presensya ng Diyos? Naisip at nailarawan ko ang2. Anong katangian kaya meron ka bilang tao na Wala sa ibang nilalang? Ang mga katangian ko bilang nilalang Ng Diyos na Wala sa ibang nilikha ay3. May kaugnayan ba Ito sa iyong mga piniling ilista sa naunang mga Gawain? May nabago ba sa iyong dapat na naisali sa paglista Ng mga di nabibili Ng pera? Anu- ano Ang mga iyon?Oo merong mga nabago at naidagdag Gaya Ng​


Leave a Reply

Your email address will not be published.