Q&A

Ek arthvyvastha me C= 100+0.75y T= 200+1/3y I= 100 G=100 1. Aay ka santulan

Ek arthvyvastha me
C= 100+0.75y
T= 200+1 atirik ke muly ki gannna
3. Ydi ek must ka 100 hai to aay ka santulan str kya hoga
4. Rekhachitr dwara smgr vyy falan ki vyakhya kijiye jab kr aay ka falan ho aur kr ek must ho

Leave a Reply

Your email address will not be published.