Gumuhit ng isang larawan ng ina sa masaya at mabuting gaganap na magiging bunga ng patuloy na paghubog ng pagkatao​


gumuhit ng isang larawan ng ina sa masaya at mabuting gaganap na magiging bunga ng patuloy na paghubog ng pagkatao​


Leave a Reply

Your email address will not be published.