Hãy nêu sự tương tự giữa công của lực điện trong trường hợp này với công của trọng lực.​Hãy nêu sự tương tự giữa công của lực điện trong trường hợp này với công của trọng lực.​
Leave a Reply

Your email address will not be published.