Kabir ki kisi sakhi ke adhar par bataiye ki kawir kin jiwanmulyo ko manav ke


kabir ki kisi sakhi ke adhar par bataiye ki kawir kin jiwanmulyo ko manav ke liye awyasakh manta hai​


Leave a Reply

Your email address will not be published.