Kebijaksanaan pemimpin dan ciri-ciri kepimpinan yang baik penting dalam mentadbir negara Berikan pendapat anda berdasarkan pernyataan tersebut.​


Kebijaksanaan pemimpin dan ciri-ciri kepimpinan yang baik penting dalam mentadbir negara
Berikan pendapat anda berdasarkan pernyataan tersebut.​


Leave a Reply

Your email address will not be published.