Kilusang inilunsad ng simbahan at mga kristiyanong hari sa Europa upang mabawi ang banal na lungsod ng Jerusalem mula sa mga


Kilusang inilunsad ng simbahan at mga kristiyanong hari sa Europa upang
mabawi ang banal na lungsod ng Jerusalem mula sa mga Turkong Muslima Constantinople b. Krusada c. Merkantelismo d. RenaissancePrinsipyong pang-ekonomiya kung saan nakabatay sa dami ng pinto at pilakang yaman ng isang bansa.a Krusada b. Imperyalismoc. Renaissance d. MerkantilismoSiya ang Italyanong manlalakbay na pumukaw sa interes ng mga Kanluraninna magtungo Asya dahil sa isinulat nyang aklat tungkol sa mayamangkabihasnan nito​


Leave a Reply

Your email address will not be published.