Llang musical phrase mayroon ang awitin? Tukuyin ang antecedent phrase at consequent phrase sa bawatphrase.Ano ang karaniwang direksiyon ng melody ng


Llang musical phrase mayroon ang awitin?
Tukuyin ang antecedent phrase at consequent phrase sa bawatphrase.Ano ang karaniwang direksiyon ng melody ng antecedent phrase atng consequent phrase ?Nabubuo ba ang musical idea ng awit kapag pinagdugtong moang dalawang musical phrase?Nabuo rin ba ang daloy ng himig? ito ay sa kantang ugoy Ng duyan​


Leave a Reply

Your email address will not be published.