Magtala ng 5 kahalagahan ng pag-aaral ng tugmang de gulong, tulang panudyo at palaisipan.​


Magtala ng 5 kahalagahan ng pag-aaral ng tugmang de gulong, tulang panudyo at palaisipan.​


Leave a Reply

Your email address will not be published.