Nakita mo sa titik A kung paano maaaring maapektuhan ng pagkawasak ng kapaligiran ang kalusugan ng lahat ng tao at naninirahan


Nakita mo sa titik A kung paano maaaring maapektuhan ng pagkawasak ng kapaligiran
ang kalusugan ng lahat ng tao at naninirahan sa ating mundo Bilang isang mag-aaralano ang maaari mong maitulong upang mahadlangan ang mga ito?1 Kapag nakita mong nagtapon ng kalat sa daan ang iyong kamag-aral dapat2. Kapag nakita mong marumi ang kanal na malapit sa bahay ninyo, dapat3 Upang maiwasan ang pagdami ng mga langaw, lamok, ipis at daga, dapat45.6Upang maiwasan ang polusyon sa hangin, dapatUpang maiwasan ang pagkalason dahil sa pestisidyo, dapatSa pagtatapon ng anumang basura, dapatKapag walang mga puno sa bakuran, dapatKapag binibigyan sa mga fastfood chains ng mga lalagyang hindi nabubulok tuladng styrofoam at plastik, dapatKapag sobrang dami ng mga plastik sa bahay, dapatKapag may nakikitang mga tao na pumuputol ng puno, dapat910.​


Leave a Reply

Your email address will not be published.