Sa isang bahay na lalaki o ama ang naiiwan na gumagawa ng mga gawaing bahay ano kaya ang pangunahing dahilan


Sa isang bahay na lalaki o ama ang naiiwan na gumagawa ng mga gawaing bahay ano kaya ang pangunahing dahilan nito?


Leave a Reply

Your email address will not be published.