Sa iyong palagay, naging makatwiran ba ginawang pananakop Ng mga malalakas na bansa sa mga mahihinang bansa?​


Sa iyong palagay, naging makatwiran ba ginawang pananakop Ng mga malalakas na bansa sa mga mahihinang bansa?​


Leave a Reply

Your email address will not be published.