Sumang ayon kaba sa naging hakbang ng turkey sa kasalukuyan sa paghingi nito ng tulong mula sa NATO na maglagay


Sumang ayon kaba sa naging hakbang ng turkey sa kasalukuyan sa paghingi nito ng tulong mula sa NATO na maglagay ng patriot upang magkaroon ng proteksyon sa kanilang hangganan ng bansang syria na sinasabing may chemical weapon?oo o hindi, ipaliwanag mo.
PAGUYS​


Leave a Reply

Your email address will not be published.