Sumulat ng isang tula o awitin na naglalarawan sa mga uri ng kasarian(gender) at sex huhu​


Sumulat ng isang tula o awitin na naglalarawan sa mga uri ng kasarian(gender) at sex
huhu​


Leave a Reply

Your email address will not be published.