Sumulat ng isang tula o awitin na naglalarawan sa mga uri ng kasarian(gender) at sex HLP huhu​


Sumulat ng isang tula o awitin na naglalarawan sa mga uri ng kasarian(gender) at sex
HLP huhu​


Leave a Reply

Your email address will not be published.