SZYBKOOmam to na dziś 1.w dokumencie z cw.1 dopisz w kolejnych wierszach kolumn A i B po 9 liczb 2.Umiesc ponownie


SZYBKOOmam to na dziś
1.w dokumencie z cw.1 dopisz w kolejnych wierszach kolumn A i B po 9 liczb
2.Umiesc ponownie w komórce C5 formułę obliczajaca roznice tych liczb , w E5 – iloczyn, w F5-iloraz
4.Oblicz odpowiednie wartości dla liczb w pozostałych wierszach sume, roznice ,iloczyn, iloraz w tym celu skopiuj odpowiednie formuły
5 w komorkach C4 , D4,E4 i F4 umieść napisy suma , roznica , iloczyn, iloraz


Leave a Reply

Your email address will not be published.